Svatá Trojice

 

 

(Triquetra - prastarý křesťanský symbol svaté Trojice)

 

V Ježíši Kristu se Nekonečný Věčný Bůh sklonil k člověku, stal se jedním z nás a byl a zůstává tak stále nadosah. Ježíš naplnil bezezbytku lidský úděl a odešel k Otci. Ale v Duchu svatém pokračuje tento příklon Boží k člověku dalším dechberoucím způsobem. V Duchu svatém je totiž Bůh zase přítomný a zase nadosah každému z nás, ale tentokrát již bez onoho omezení, které vyplývalo z přirozených hranic Ježíšova lidského, byť i vzkříšeného, těla. V Duchu svatém je naplňována ona bezproblémová Boží všudypřítomnost, neboť Duch Boží prostupuje všechno a všechno proniká. A protože věříme v jednoho jediného Boha ve Třech Osobách, je tato všudypřítomnost Ducha svatého i vždypřítomností Ježíše Krista a skrze Něho a v Něm i ustavičnou přítomností Nekonečného Věčného Boha. Právě teď, právě tady, právě v tomto okamžiku, kdy dočítáš tahle slova... 

                                                                                               červen 2012

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode