VELIKONOČNÍ LÁSKYPLNÉ NYNÍ

Stvoření vesmíru a světa, vtělení Krista, vykoupení člověka k věčnému životu, to je z hlediska Božího jeden jediný čin Jeho lásky. My lidé, dosud beznadějně zaklesnutí v plynutí času, jej ovšem nemůžeme vnímat jinak, než postupně, po jednotlivých dnech a liturgických obdobích, po rocích, staletích a tisíciletích. Ale vánoční vtělení do chudoby a bezmoci, velikonoční vtělení do chleba, vína, bolesti, smrti a vzkříšení, vždypřítomnost Ducha svatého, ustavičné vlévání Boží moudrosti a lásky do lidských myslí a srdcí, to je jedno jediné věčné sklánění se Boha k člověku, trvalý průnik Boží lásky do lidských životů,  který se v plnosti uskutečňuje v každém okamžiku onoho Božího velikonočního láskyplného a věčného teď a nyní právě pro tebe.

                                                                                 duben 2015

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode