Marie Magdalena de Pazzi

 

 

Marie Magdalena de Pazzi má svátek 25.5. společně se sv.Bedou Ctihodným a sv.Řehořem. Narodila se roku 1566 ve Florencii. Vstoupila do kláštera karmelitek a v roce 1584 složila slavné sliby. Od té doby procházela mnoha bolestnými očistnými zkouškami a dosáhla vysokého stupně mystického života. Měla různá vidění, při nichž hlasitě promlouvala a její spolusestry sebraly několik svazků zpráv o těchto extázích. Zemřela 25.5.1607 ve Florencii a v roce 1669 byla prohlášena za svatou.

----

Sv.Marie Magdalena je zobrazována s věncem růží na hlavě. Ve skutečnosti jde o rozkvetlou trnovou korunu. Takto poeticky a symbolicky pojala své úporné migrény, kterými od mládí trpěla. Změna úhlu pohledu, přerámování,  změna kontextu, symbolické chápání, to vše jí umožnilo nejen pasivně přijmout a integovat nemoc a bolest do svého života, nýbrž učinit z tohoto omezení významnou součást svého vášnivého vztahu ke Kristu. Proměna handicapu v privilegium, životní nepřízně v projev požehnání, proměna nedostatku v dar. Duchovní lekce sv.Marie Magdaleny de Pazzi pro nás...                                                                                                5/2011
 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode