Adventní zamyšlení 2010

“Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ Flp 4,4. To je verš z krátkého čtení druhých nešpor první neděle adventní. V evangeliu sv. Jana pak čteme: „Když Jidáš vyšel ven (z večeřadla zradit Krista), Ježíš řekl: ´Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm.´“ Jan 13,31. Je zřejmé, že tato Ježíšova věta otevírá pochopení onoho jinak těžce srozumitelného Pavlova imperativu stálé radosti v Pánu. Je možné se radovat stále, i v  situacích všelijak těžkých a zlých, protože právě v okamžicích dílčího a momentálního triumfu zla dochází k oslavení Syna člověka a k oslavení Boha v Ježíši Kristu. Je možné radovat se v Pánu nejen v pokojných a požehnaných časech, ale i tehdy, když vítězí zloba a zrada, protože zrovna tehdy je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm! To je velmi solidní důvod k radosti! A děje se to teď a tady, v mém životě.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode