Se zatajeným dechem

 

Ježíš nabízí každému z nás své přátelství. „Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce." Jan 15,15

Nabízí důvěrnou, až intimní blízkost. „V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.“ Jan 14,20

V hloubi naší duše a uvnitř našich životních příběhů přebývá Ježíš. Jen díky tomu je možné být s Bohem v každodenním vztahu důvěry a prohlubující se lásky.

Současně je ovšem nezbytné neztrácet ze zřetele Boží majestát. Svatý a drtivý majestát Boha Stvořitele, o jehož velikosti pouze v nesmělém náznaku vypovídá mimo jiné i obrovitost našeho rozpínajícího se vesmíru. A teprve když ve své mysli udržíme současně obě tyto tak protikladné a jakoby vzájemně se vylučující pozice Božího vztahu k nám, teprve tehdy se nám otevírá pravá hlubina naší víry v Ježíše Krista. Že se díváme správným směrem, poznáme podle toho, že se nám aspoň na chvilku zatají dech…                                                                               

únor 2012                                                                                                                                                                                   

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode