Duch svatý

  

O Slavnosti Seslání Ducha svatého si připomínáme a znovuprožíváme liturgicky všechny okamžiky, kdy nám byl a kdy nám je dáván Duch svatý. Křest, biřmování, Eucharistie, modlitba, znamení kříže, když posloucháme Boha (Sk 5,32b)... Otevíráme-li se přítomnosti Ducha svatého, otevíráme se tím dynamice vztahu mezi Synem a Otcem. Duch svatý je ten, který spojuje absolutně nepojmutelné Otcovo božství, přebývající v nepřístupném světle, s Ježíšovou lidsky konkrétní blízkostí, omezenou časem a prostorem. Duch svatý je "Ten nejméně pojmutelný" a současně "Ten nám nejblíž", "Ten v nás". Duch svatý je božským zosobněním Ježíšovy fascinace Otcem a Otcova zjevování se v Ježíšovi. A my jsme každým otevíráním se Duchu svatému vtahování do této fascinace a do tohoto zjevování. Duch svatý nás podněcuje k tomu, abychom byli fascinovaní Ježíšem, který se zjevuje skrze člověka, skrze nás. No není to Boží?

:-)

5/2011

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode