VZKŘÍŠENÍ, NANEBEVSTOUPENÍ, SESLÁNÍ

 
    Tři kroky, kterými vrcholí Boží dílo stvoření člověka a jeho vyvolení pro věčnost. Člověk je stvořen jako obraz Boží a jako takový, přes všechna omezení a komplikace, působené hříchem, je určený pro věčný život v Božím království. Vtělením a Vzkříšením,  až do okamžiku Nanebevstoupení, byla realizována  exkluzivní přítomnost Druhé Boží Osoby v životním prostoru člověka, omezená ovšem lidskou dimenzí Ježíše Krista. 
    Sesláním  Ducha svatého, Pána a Dárce života, byla pak stvrzena a realizována totální universalita spásy, protože celý vesmír, celý životní prostor člověka je již bez jakéhokoli omezení existenciálně proměňován ve svátostné prostředí, ve kterém stále dochází k postupnému dovršování díla spásy historicky naprosto nevídanou bezprostřední přítomností Božího Ducha.                                                                                                                                  květen 2016 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode