BOŽÍ SLOVO

V církvi známe řadu požehnaných a osvědčených postojů k Písmu - nasloucháme mu, řídíme se jím, hledáme  v něm orientaci pro svoje rozhodování, učíme se mu rozumět, zvěstujeme a hlásáme Boží slovo. Ježíš sám pak mluví o Písmech jedinečným způsobem. On totiž v Písmu hledal to, co se na něj vztahuje, a potom takto rozeznanou, na něj se vztahující pasáž Písma chápal jako něco, co je třeba, aby se naplnilo.

„Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma.“ L 24,27

 „Ale jak by se potom splnila Písma, že to tak musí být?" Mt 26,54

„Ale je třeba, aby se naplnila Písma!" Mk 14,49

„Ale má se naplnit slovo Písma: `Ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mně patu.´“ J 13,18

 

A my můžeme napodobovat a následovat Ježíše i v Jeho postoji k Písmu. Můžeme v Bibli hledat a nacházet ty verše, které korespondují s naším životním příběhem tak, jak je naplňován působením Boží prozřetelnosti. Můžeme hledat a nacházet ty verše, které se na nás vztahují a potom vědomě a s porozuměním napomáhat svými rozhodnutími k jejich naplňování. Podobně, jako to dělal náš Pán.

                                                                                                     srpen 2012

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode