Ohlédnutí v půlce srpna

 

I letos mne oslovil svátek Proměnění Páně, tentokrát z úhlu pohledu samotného Ježíše. Jaké to pro něj asi bylo, takováto masivní manifestace jeho božství v běhu všedních dní? Jistě se pro tuto událost rozhodl a současně se mu „stala“. A důležitý  detail, nepřehlédnutelné spojení slávy a utrpení. „A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš; zjevili se ve slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě“ (L 9,30-31) Další kamínek do mozaiky Ježíšova odhalování Otcovy vůle. Jednou sám řekne, v okamžiku zrady, kterou se započne jeho utrpení: „Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm“ (Jan 13,31)

V nešporách svátku svatého Vavřince najdeme  zpěv po krátkém čtení: „Zkoušel jsi nás, Bože, ale neodňals nám svou lásku.“ Malá perlička z onoho nepřeberného bohatství tradice, uloženého v liturgických textech. Výstižné slovo do našich životních situací, co říkáte?

A další šperk, vstupní modlitba 20. neděle v mezidobí: „Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit; vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno, a tak abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení, převyšující všechny lidské tužby.

Jednomu by tohle bohatství málem uniklo, hned takhle zkraje nedělní bohoslužby! :-) Ještě že zasáhl laskavý dohled Nanebevzaté...

                                                                                                                                                                                                                    8/2011

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode