Nes každého dne svůj kříž

            Podobně jako Ježíšova výzva k dokonalosti, která není výzvou k usilování o bezchybnost, nýbrž o úplnost a celistvost, tak podobně zkomoleně bývá pochopeno slovo o každodenním braní svého kříže, jakoby život z víry měl znamenat především každodenní aktivní přednastavenost na trápení a bolest. Bude dobré si připomenout, čeho všeho je kříž symbolem. Samozřejmě, jako první nás napadne utrpení a smrt. Nespravedlivé odsouzení. Kříž je ovšem také nádherným znamením naší víry. Je rovněž symbolem samotného Ježíše Krista, toho, který spojuje nebe a zem i Boha a člověka v tajemném průsečíku své osoby. A především, kříž je znamením lásky. Celý Boží koncept stvoření vesmíru, stvoření člověka a vykoupení naší svobody je nesen Boží láskou. Bůh z lásky stvořil svět, Ježíš Kristus touto láskou naplnil svůj život a Jeho láska vyvrcholila právě posledním výdechem na kříži.

    Výzva „zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne“ Lk 9,23b je tedy daleko spíš povzbuzením k tomu, abychom se denně stavěli do onoho průsečíku mezi nebem a zemí, protože to je místo Ježíšovo i místo naše. A neustupovali z postoje víry, naděje a lásky, i kdyby to mělo bolet...                                                                                                            květen 2014

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode