PF 2012

 

„Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo.“ L 8,17

 

Tento verš mi vždy zněl především jako obvinění a připomenutí marné snahy schovávat a skrývat své slabosti a selhání. O vánocích jsem se ale setkal i s jeho opačným, pozitivním významem a došlo mi, že teprve spojení těchto dvou protichůdných obsahů otevírá dokořán jeho útěšné poselství. Jednou skutečně vyjde najevo všechna zloba, špatnost, slabost, nestoudnost, zkrátka všechen možný hřích, pečlivě skrývaný v záhybech našich životních příběhů. Ale v té samé chvíli vyjde najevo i všechna skrytá láska a dobrota, kterou do těch samých příběhů stačil uložit sám Bůh. Ano, v našich životech se samozřejmě skrývá i spousta dobroty, krásy, pomoci, šlechetnosti, zkrátka všechna možná láska, která má svůj původ v Bohu a o které nemáme zatím ani tušení. Nemůže to být jinak, vždyť Bůh se stal člověkem a Ježíš Kristus žije v nás. Obrovský rozdíl je v tom, že zloba je bez fantazie a bez tvůrčího potenciálu. Nemůže vlastně pořádně překvapit, pro příklad užiju slova správce z pohádky Anděl Páně: „Já věděl, že kradete, ale že tolik!?“ Zloba může překvapit jen množstvím, kvantitou, novou kvalitu nevytváří. A sebepoznání stojí, jak známo, v samých základech každé duchovní snahy, takže jaképak překvapení?  S dobrotou a láskou je tomu jinak. Ta je Boží, a ve své vlastní podstatě a svým původem v Bohu skrývá obrovský, nepředstavitelný Stvořitelský potenciál. Dobrota a láska Boží tvoří nové nebe a novou zemi, nový a věčný život.

Stojíme na prahu nového roku, a zatím ještě trvá stav, kdy celá pravda našich životních příběhů ještě zůstává skrytá a utajená. Boží slovo nás ovšem otevírá naději, že to, co teprve přichází, co se sotva narodilo, co vypadá tak slabé a chudobné, je a bude nakonec dobré. Stačí se podívat do Betléma a do jesliček.

Přeji tedy každému, abychom se všichni drželi naděje, plynoucí z Božího Slova, aby rostla a sílila naše víra v Ježíše Krista Spasitele a abychom nikdy nezapomněli, že to, co jednou bude zjeveno a co vyjde najevo, bude v sobě obsahovat krásu, lásku, moc a budoucnost věčného Božího království.

                                  1/2012

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode