KONTEMPLACE

 

Nic tě otevírá pro všechno. A všechno je Bůh. Nic a nikdy tě vede ke všemu a k vždycky.

Máš-li cokoli, máš to a všechno ostatní ne. Máš-li nic, máš všechno.

Jedině nic nepřekáží. Bůh je všude, jakoby za vším. Odsuneš-li všechno, zůstane nic.

Bůh k nám přichází mimo jiné také pod způsobou nic.

Když se všeho vzdáš, nezůstane nic mezi tebou a Bohem.

Kontemplativní  modlitba je nesena touhou po Bohu, touhou po bezprostředním kontatku s Bohem, touhou po ponoření se do Boha.

Nic ti nemůže překážet. Nic nemůže překážet tvému ponoření do Boha. Žádný pocit, žádná myšlenka, žádná činnost. To je cesta, po které tě vede nic, to je škola, kde tě učí ono nic, které je vším a které zprostředkovává bezprostřední ponoření do Boha. Nic.

Jde o ponoření do Boha a o prostoupení Bohem. Bůh je všude kolem nás a Bůh je v nás.

                                                                                          říjen 2012

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode