ADORACE

Celá desetiletí mám rád tichou adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. Líbí se mi ten mlčící  zšeřelý kostel, oltář nasvícený svícemi, květiny, monstrance a v ní velká bílá hostie. Svátostné zpřítomnění Kristovy přítomnosti, svátostné zviditelnění jinak neviditelného.  A adorace mimo výstav, "jen" před zavřeným svatostánkem,  mne učí vnímat další rozměr Ježíšovy přítomnosti. Já prostě vím, že za těmi dvířky je v ciboriu hrst proměněných hostií, i když je nevidím. To je jako vědět, že Bůh je skrze Ježíše a v Duchu svatém právě teď.
    Celá desetiletí mám rád tichou adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. Líbí se mi ten mlčící  zšeřelý kostel, oltář nasvícený svícemi, květiny, monstrance a v ní velká bílá hostie. Svátostné zpřítomnění Kristovy přítomnosti, svátostné zviditelnění jinak neviditelného.  Adorace mimo výstav, "jen" před zavřeným svatostánkem pak znamená vnímat další rozměr Ježíšovy přítomnosti. Já prostě vím, že za těmi dvířky je v ciboriu hrst proměněných hostií, i když je nevidím. 
    A to je stejné jako vědět, že Bůh je skrze Ježíše a v Duchu svatém právě teď.                                                                                                                                                                  červenec 2016
 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode