HLEDÁNÍ BOHA

„Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Mt 6,33

Této nádherné Ježíšově nabídce předchází odůvodnění, proč se věřící člověk, tedy člověk, který vědomě a každodenně naplňuje vztah s Bohem skrze Ježíše Krista, nemusí znepokojovat a dělat si starosti o nezbytné základní životní potřeby:

„Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.“ Mt 6,32

A je vymalováno! Pohanům, tedy lidem, kteří nežijí ve vědomém vztahu s Kristem, nic jiného nezbývá. Ti se musí znepokojovat a dělat si starosti o nezbytnosti tohoto života. A někdy se zdá, že to dělají rádi a o supermarketech se někdy hovoří jako o novodobých chrámech. Věřící se znepokojovat a dělat si starosti nemusí. Samozřejmě, že jako věřící nejsme vyjmuti z přirozeného řádu věcí. Potřebujeme peníze, musíme si tedy sehnat práci, chceme-li spát v posteli a ne pod mostem, musíme si sehnat bydlení, chceme-li jíst, musíme si sehnat jídlo. Ale nemusíme se těmito záležitostmi znepokojovat a dělat si starosti. Vztahem k Ježíši Kristu do našeho "shánění" vstupuje důvěra, že pokud postavím Boží království ve svém životě na první místo, pak všechno to, co musím a potřebuji sehnat, mi bude přidáno. Ne, že bych nemusel hnout ani prstem, ale místo znepokojování sebe sama a dělání si starostí můžeme prohlubovat svou důvěru v Boha.

Člověk má jaksi na vybranou, buď svůj životní potenciál zaměří na stále dokonalejší obstarávání sebe sama, a nebo na zájem a hledání Boha: „Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“ Mt 6,24b

Je to tedy rozhodnutí pro to pořadí životních priorit, které nám doporučuje Ježíš. Konkrétní formy a projevy hledání Boha a Jeho království v životě každého z nás budou právě tak rozmanité a jedinečné, jak jsou rozmanité a jedinečné naše životní příběhy. To, o co jde, je mít pořádek a jasno v pořadí svých starostí a zájmů a prohlubovat svou důvěru v Kristovo slovo.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode