Odlesk Boží nádhery

 

Ježíš Kristus byl zcela evidentně fascinován Bohem Otcem. V Jeho postoji k Bohu lze spatřit úctu, obdiv, oddanost, respekt, poslušnost, lásku... A protože tato fascinace je součástí vztahů tří Božských Osob ve svaté Trojici, máme na ní podíl i my svým vztahem s Kristem. Tvář Mojžíšova bělostně zářila po návratu z hory Sinaj podobně jako tvář Ježíše Krista na hoře Tábor. A toto tajemství je nám nadosah a každý ho zná. Vždyť co jiného by mohlo být ono rozechvění při vzájemném setkání a letmém souznění člověka s člověkem, než vzdálený odlesk fascinace Boží slávou a krásou. Vzdálený odlesk Boží nádhery na našich tvářích, v našich myšlenkách a slovech, v našem zpěvu, v našich srdcích a rukou...                                                                                                 6/2011

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode