Effatha!!

DUŠIČKOVÁ                                                                   listopad

    Všichni se jednou vrátíme domů. Tady jsme ve vyhnanství, abychom se učili milovat podobně, jako miluje On.  Nepochopitelnou, absurdní, nezasluhovanou, nedoceňovanou, odmítanou, pohrdanou, vysmívanou, popíranou, odsuzovanou láskou. Tomuto účelu je tady podřízeno všechno. A nám se to nelíbí, nerozumíme, nesouhlasíme, nesedí nám to, trápí nás to, bolí a drtí. Máme milovat a věřit Bohu, který zabíjí a kazí, co sám stvořil? Máme milovat a důvěřovat člověku, který svou svobodu dává do služeb krutosti a nenávisti? 

    Vlečeme se životem jako dlouhou školní chodbou. Jednou se vrátíme domů, a pak se uvidí. Něco málo se naučí každý, každý.

 
 
Důvěra
Bůh po nás chce, abychom mu důvěřovali. To, co chci po někom druhém, to bych měl nabízet já sám. Bůh to přesně takhle dělá, on nám důvěřuje. Důvěra neznamená přesvědčení, že mne ten druhý nezklame, že se bude chovat přesně tak, jak chci a jak potřebuji a jak si představuji. To by s důvěrou Boží vůči člověku muselo být odedávna veta, nic by z ní nemohlo zbýt. Stále ho zklamáváme. Důvěra znamená přesvědčení, že vedle toho koukolu roste i pšenice. Důvěra znamená nezapomínat, že i přes momentální a zdánlivou převahu temnoty je tu vždy i světlo, že vedle toho naparujícího se zla je stále přítomné i dobro. Dávat přednost ve svém pohledu té pšenici, světlu a dobru, to znamená důvěrovat.

2018

 

DŮVĚRA                                                        leden

    Bůh po nás chce, abychom mu důvěřovali. To, co chci po někom druhém, to bych měl nabízet především já sám. Bůh to v Kristu přesně takhle dělá, On nám důvěřuje. Důvěra ale nespočívá v přesvědčení, že mne ten druhý nezklame, že se bude chovat přesně tak, jak chci a jak potřebuji a jak si představuji. To by s důvěrou Boží vůči člověku muselo být odedávna veta, vždyť my Ho stále  "zklamáváme". Důvěra znamená vnímat, že vedle toho koukolu tu roste vždy i ta pšenice. Důvěra také znamená nezapomínat, že i přes momentální a zdánlivou převahu temnoty tu vždy někde svítí i světlo a že vedle toho naparujícího se zla je stále ve hře i méně nápadné dobro. Dávat přednost a přikládat větší význam té pšenici, světlu a dobru, to je důvěra.

 

CO SE MÁ STÁT                            únor

   Tak tohle je zase písnička s příběhem. První dva veršíky refrénu a ta vtíravá melodie, ty mne napadly už možná tak před deseti lety. A pak nic, a ne a ne a ne. Neměl jsem rým na to "musí něco bejt". Až najednou loni v létě. "Na to vem´jed." A bylo to. Zbytek přišel sám od sebe. A pak se zase nějak stalo, že jsem ji sem "nepověsil", jak se říká. "Mraky", co přišly v září, ji přeskočily. Napravuji teď :-)

 

 

R: Co se má stát, to se stane,
nad náma musí něco bejt,
co se má stát, to se stane,
to si piš, na to vem´ jed.
 
1. Potoky tečou do řek, řeky do moří,
kdo se má utopit, neuhoří!
 
R: Co se má stát, to se stane...
 
2. Bylo by lepší kdyby bylo to, co nebylo, kdo ví!
A co by vlastně bylo, kdyby nebylo, co bylo, kdo ví!
 
R: Co se má stát, to se stane...
 
3. Já už prošel spoustou měst a minul spoustu domů
a všechny moje cesty teď už vedou jedním směrem: Domů!
 
R: Co se má stát, to se stane...
 
115)                                               7/2017          
 
 
Noty:
 
 
Text a akordy:
 
 
Na demo si počkáte, chceme ho nahrát s Richardem ve studiu, takže to potrvá :-)
 
 
POUŠŤ                                                         březen
 
    Ježíš se na poušti dobral až k samé podstatě své identity Syna člověka a Mesiáše, která spočívá v tom brát na sebe hříchy všech lidí. My se podobně jako On, v té naší poušti postní doby, můžeme dobrat k podobnému poznání. Ježíš na sebe vzal bez výjimky naprosto každý hřích každého člověka, nevynechal žádný. Pokud budeme podobně důslední jako On a skutečně přijmeme všechno, co nepříznivého nám poušť odzrcadlí o nás samých, poznáme pravdu o sobě a ta pravda nás osvobodí. 
    A pak uprostřed myriády písečných zrnek hříchů, slabostí, chyb, nedostatků, selhání, zklamání a provinění, pod protivným žárem nedostupných ideálů, nároků a představ, se můžeme dobrat i my až k samé podstatě své identity vykoupených hříšníků, těch, kteří selhali a přesto jsou milovaní. A můžeme tuto svou nejvlastnější identitu přijmout v pokoře a pokoji a prožít tak úlevu osvobození, spásy a vykoupení. 
 

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ                               březen

    Letos připadá Slavnost Zvěstování Páně na Květnou neděli a přesouvá se tedy až na pondělí 9. dubna. Já jsem ale ze silných osobních důvodů fixovaný na to původní datum - 25.března. Tak proto už teď :-)

    Slavnost Zvěstování Páně, to je oslava a připomínka všech těch okamžiků, kdy k člověku promlouvá Bůh. S obsahem nebývá problém, ten je jasný, zřetelný, srozumitelný, jednoduše sdělitelný. Problém bývá s formou. Je to jako když k tobě přijde anděl, je to jako když zahřmí, je to jako když se v tobě ozve Bůh, je to jako hlas tichý a jemný. Je to taková ta vnitřní řeč, ale nějak silnější, pevnější, reálnější, opravdovější. Je to skutečný dialog, skutečnější než když si říkám, že jsem blbej a neměl jsem tam chodit. Říkám, problém. Slavnost Zvěstování Páně, nádherný svátek, připomínka dne, kdy k nám a v nás promluvil Bůh a všechno, úplně všechno bylo náhle a už napořád jinak.

 

 

 
BOŽÍ VELIKONOČNÍ TOUHA BÝT JEŠTĚ BLÍŽ                    duben
 
 
 
    Nepředstavitelně nepojmutelný Bůh se stal člověkem. Z lásky, aby byl lidem blíž. Aby měl tvář, hlas, příběh, jako každý jiný člověk. Mohl by se snad přiblížit člověku ještě víc? Mohl. 
    Z té samé lásky a touhy být lidem ještě blíž se ten člověk Ježíš, který nepřestal být Bohem, stal věcí. Stal se chlebem a vínem. Aby měl tvar, chuť, aby byl nadotek a nadosah každému, kdo o to stojí. Vždy na konkrétním a určitém místě, ve zcela určitý čas. Dosažitelný, zakusitelný, viditelný a slyšitelný komukoli. Mohl by se snad přiblížit člověku ještě víc? Mohl. Ale na to si ještě pár týdnů počkáme.
 

Seslání Ducha svatého                                květen

    Skrze Seslání Ducha svatého je Bůh všude, ve všem a ve všech, prostupuje všechno a všechny, i ty, kteří o to nestojí. Kdykoli, kdekoli. Perichoreticky nádherně vyváženě vůči Eucharistii, na nevyzpytatelných místech, ve zcela nečekaný čas, nedotknutelně jako světlo, nepolapitelně jako vítr nebo jako melodie, která zazní, zmizí a přesto zůstává. Duch svatý to je, kdo v nás otevírá zřídlo Boží lásky, který proudí mezi Osobami Svaté Trojice. A my můžeme průjčovat v kontemplaci náš vnitřní mentální prostor tomuto proudění Trojiční lásky a nechávat se jí unášet a nést.

BOŽÍ VELIKONOČNÍ TOUHA BÝT JEŠTĚ BLÍŽ
 
Nepředstavitelně nepojmutelný Bůh se stal člověkem. Z lásky, aby byl lidem blíž. Aby měl tvář, hlas, příběh jako každý jiný člověk. Mohl by se snad přiblížit člověku ještě víc? Mohl. 
Z té samé lásky a touhy lásky být lidem ještě blíž se ten člověk Ježíš, který nepřestal být Bohem, stal věcí. Stal se chlebem a vínem. Aby měl tvar, chuť, aby byl nadotek a nadosah každému, kdo o to stojí. Vždy na konkrétním a určitém místě, ve zcela určitý čas. Dosažitelný, zakusitelný, viditelný a slyšitelný komukoli. Mohl by se snad přiblížit člověku ještě víc? Mohl. Ale na to si ještě pár týdnů počkáme.v

 

A další do řady Kontemplací:

 

Kontemplace VI

 

Dívat se dolů

a přece vidět nahoru.

 

V tichu mlčet

a přece být plný Slova.

 

Být tady

a přece být tam.

 

Být takto roztržen

a právě proto být celý.

                                                                červen 2018

NASYCENÍ                                                   červenec - srpen

    Všichni jsme to už slyšeli mockrát, ale stejně mne znovu oslovilo evangelium o nasycení zástupů, kdy pro pět tisíc mužů a kdoví kolik žen a dětí stačí pět chlebů a dvě ryby. (Jan 6,1-15) Je to krásný a útěšný obraz. Ježíš se přiklání k naší nedostatečnosti, nepřipravenosti, bezradnosti, zmatenosti a bídě. Vstupuje do ní, je v tom všem s námi a úplně obyčejně jedná, bez jakékoli spektakularity a pozdvižení. Z nedostatečnosti je dostatek, ba přebytek. Nepřipravenost, bezradnost, zmatenost a bída ustupují pokoji a nasycení. A ještě zbyde, daleko víc, než bylo na začátku. 

    Kristepane, kam ty na to chodíš... A nechceš a nepotřebuješ od nás nic, jen na jednom jediném to všechno záleží. Abychom se Tě drželi, byli nadohled, nadoslech a mluvili s Tebou. Amen.

Nedělní bohoslužba
V létě jsem byl na návštěvě u známých, a když jsem se v neděli dopoledne vrátil z kostela, tak se mne tak obyčejně zeptali, co že mi to dnes dalo. A já tak obvykle verbálně manévroval, že jako kázání neurazilo, i když už vlastně málokdy čekám něco zásadního, atmosféra že byla docela hezká a varhany že ušly. Ale nějak mi ta jejich otázka nešla z hlavy. Až dnes ráno mi došlo, že jsem i já tak trochu infikován konzumním přístupem, že si totiž na mši především pro něco jdu. Ale my bychom tam měli možná chodit především sloužit. Sejít se, abychom společně Boha chválili, děkovali Mu za Kristovu oběť, klaněli se Mu a byli u toho, když Ježíš nabízí své Tělo a Krev. A třeba i zástupně za ty naše blízké, kteří to nedělají, protože nemůžou, protože nedostali dar víry a služby. A tohle že je ten pravý důvod, proč tam v neděli i ve všední den cupitáme. Je spousta možností, jak sloužit Božímu království.  Liturgie je jednou z nich, ale nějak vyjímečně jedinečnou a nenahraditelnou formou této služby. A protože Hospodin je frajer, jak všichni víme, tak neodcházíme s prázdnou, ale jde především o boho-službu a ne o supermarket, který by měl být plný akčních slev. To je objev!

BOHOSLUŽBA                                                    září

 
    V létě jsem byl na návštěvě u známých a když jsem se v neděli dopoledne vrátil z kostela, tak se mne tak obyčejně zeptali, co že mi to dnes dalo. A já tak naučeně verbálně manévroval, že jako kázání neurazilo, i když už vlastně málokdy čekám něco zásadního, že atmosféra byla docela hezká a varhany že ušly. Ale nějak mi ta jejich otázka nešla z hlavy. A dnes ráno mi došlo, že jsem vlastně tak trochu infikovaný konzumním přístupem, že si totiž na mši především jakoby pro něco jdu. Ale my bychom tam měli možná chodit především sloužit. Sejít se, abychom společně Boha chválili, děkovali Mu za Kristovu oběť, klaněli se Mu a byli u toho, když Ježíš nabízí své Tělo a Krev. A třeba i zástupně za ty naše blízké, kteří to nedělají, protože nemůžou, protože nedostali dar víry a služby. A tohle že je ten pravý důvod, proč tam v neděli i ve všední den cupitáme. Máme spoustu možností, jak sloužit Božímu království.  Liturgie je jednou z nich, ale ona je nějak vyjímečně jedinečnou a nenahraditelnou formou této služby. A protože Hospodin je frajer, jak všichni víme, tak nikdy neodejdeme s prázdnou, ale pořád jde především o boho-službu a ne o supermarket, který by měl být plný superzboží a akčních slev. To je objev!
 

 

 

 

KONTEMPLACE

 
Útržky
ticha 
třepetají se
na holém
stožáru
víry
vztyčeném
uprostřed
vichřice
zbytečných
myšlenek.
 
Vyhlížím bezvětří.
 
A ticho stále jemnější.
 
                                        prosinec 2006
 
 
 
Kontemplace II
 
Dívat se a nevidět
Slyšet a neslyšet
Svět
Vidět a slyšet
Nic
Jen tak být
Uprostřed.
 
Dívat se
Za věci
Naslouchat
Před zvuky.
 
Otevírat se
Tichu venku
Tichu v sobě
A když se na chvíli
Otevřou
Zpozornět.
 
Nehybně mlčet.
 
                                    březen 2009
 
 
 
Kontemplace III
 
Oči rozestírám
až někam za obzor
věcí okolo.
 
Obrázky a slova
své neposedné mysli
opouštím plachý.
 
A dávám pozor
na ticho bližší
než jakýkoli zvuk.
 
Jsem.
                                    březen 2009
 
 
 
Kontemplace IV
 
Zaveď oči
až za okraj
viditelného.
 
Dovol tichu
přiblížit se tak
že zahalí
i tvůj
vnitřní hlas.
 
A takto
na způsob
ukřižování
rozepjatý
k nejzazším hranicím
možného vesmíru
setrvej nehybně.
 
Nic neslibuji.
 
                                        leden 2010
 
 
 
Kontemplace V
 
Nechtěj víc.
 
Nezapomeň
že teď
je příliš
tenké.
 
Tady
trvá déle.
 
Nechtěj víc.
 
                                                    prosinec 2010
 
 
 
 
Kontemplace VI
 
Dívat se dolů
a přece vidět nahoru.
 
V tichu mlčet
a přece být plný Slova.
 
Být tady
a přece být tam.
 
Být takto roztržen
a právě proto být celý.
 
                                                Červen 2018
 
 
Kontemplace VII
 
Nestačí
Jenom
Být
Tady
Teď
 
Miluj
 
                                            říjen 2018
 
Kontemplace
 
Útržky
ticha 
třepetají se
na holém
stožáru
víry
vztyčeném
uprostřed
vichřice
zbytečných
myšlenek.
 
Vyhlížím bezvětří.
 
A ticho stále jemnější.
 
prosinec 2006
 
 
Kontemplace II
 
Dívat se a nevidět
Slyšet a neslyšet
Svět
Vidět a slyšet
Nic
Jen tak být
Uprostřed.
 
Dívat se
Za věci
Naslouchat
Před zvuky.
 
Otevírat se
Tichu venku
Tichu v sobě
A když se na chvíli
Otevřou
Zpozornět.
 
Nehybně mlčet.
 
                                    březen 2009
 
 
 
Kontemplace III
 
Oči rozestírám
až někam za obzor
věcí okolo.
 
Obrázky a slova
mé neposedné mysli
opouštím plachý.
 
A dávám pozor
na ticho bližší
než jakýkoli zvuk.
 
Jsem.
 
 
 
                            březen 2009
Kontemplace IV
 
Zaveď oči
až za okraj
viditelného.
 
Dovol tichu
přiblížit se tak
že zahalí
i tvůj
vnitřní hlas.
 
A takto
na způsob
ukřižování
rozepjatý
k nejzazším hranicím
možného vesmíru
setrvej nehybně.
 
Nic neslibuji.
 
 
leden 2010
Kontemplace V
 
Nechtěj víc.
 
Nezapomeň
že teď
je příliš
tenké.
 
Tady
trvá déle.
 
Nechtěj víc.
 
prosinec 2010
 
Jistota
 
Tak jako tak
tě ztratím.
 
Tak jako tak
tě nakonec
najdu.
 
Mnoho cest
jediný směr.
 
Touha se nemýlí.
 
 
                        prosinec 2011
 
 
 
 
 
 
 Anima mea
 
 
Jako kdybych ti už dávno všechno řekl.
 
Letmá blízkost
doteky jen tak
jako když bylo nebylo.
 
Někdo ví a někdo ne.
 
Sám jsem si spískal
samotu a nedotýkanost.
Komu a kam si stýskat?
 
A po čem vlastně?
 
---
 
Jako kdybych dávno znala tebe naruby.
 
Není nic
zvědavost spí
přijímám.
 
Někdo jiný ví.
 
Sama si stavím
hráze a jámy.
Komu to šeptat?
 
A co vlastně?
 
 
                        prosinec 2011
 
 
 
 
Kontemplace VI
 
Dívat se dolů
a přece vidět nahoru.
 
V tichu mlčet
a přece být plný Slova.
 
Být tady
a přece být tam.
 
Být takto roztržen
a právě proto být celý.
 
Červen 2018
 
Kontemplace VII
 
Nestačí
Jenom
Být
Tady
Teď
 
Miluj
 
říjen 2018

 2017

 

...MUSÍ SE NAPLNIT VŠECHNO, CO JE O MNĚ PSÁNO...                                                   leden

Ježíš Kristus často citoval Písmo a někdy i přímo poukazoval na ty verše, které hovořily o něm samém, za všechny třeba L 24,44: "... že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech. " Jako Syn člověka, jak rád sám sebe nazýval, tedy hledal a nacházel v Písmu ty pasáže, které se mu staly zdrojem poznání sebe sama, své cesty a svého poslání. Také v tomto ohledu můžeme Ježíše následovat a napodobovat. Jedním z mnoha textů, které jsou určeny každému z nás, jsou jistě i ona známá Blahoslavensví ze začátku Horské řeči - Mt 5,3-12. Můžeme je rozjímat a ptát se: Které z nich je mi nejbližší, které ke mně právě teď promlouvá jakoby zevnitř, jakoby by bylo právě o mně a pro mně? Ne jako morální apel, vyzývající ke snaze o překonání sebe sama, ale jako nalezená osvobozující pravda. Takováto pasáž Slova Božího, která souzní s mým nejvnitřnějším nastavením a rozpoložením, se pak stává oním pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému , zdrojem poznání sebe samého, své jedinečné cesty a svého poslání.
    Ježíš Kristus často citoval Písmo a někdy i přímo poukazoval na ty verše, které hovořily o něm samém, za všechny třeba L 24,44: "... musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech. " Jako Syn člověka, jak rád sám sebe nazýval, tedy hledal a nacházel v Písmu ty pasáže, které se mu staly zdrojem poznání sebe sama, své cesty a svého poslání. 
    Také v tomto ohledu můžeme a máme Ježíše následovat a napodobovat. Jedním z mnoha textů, které jsou určeny každému z nás, jsou jistě i ona známá Blahoslavensví ze začátku Horské řeči - Mt 5,3-12. Mohu si je číst a hledat, které z nich je mi nejbližší, které ke mně jedinečně promlouvá tak jakoby zevnitř, jakoby by bylo napsané právě o mně a pro mne. Ale ne jako morální apel, vyzývající ke snaze o překonání sebe sama, ale jako zrovna teď nalezená obohacující a osvobozující pravda.
  Vždyť právě takto objevené verše Slova Božího, které souzní s mým nejvnitřnějším nastavením a rozpoložením, se stávají pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému, zdrojem poznání sebe sama, své cesty a svého poslání.
 
 

LÁSKA A KŘÍŽ              březen

    Na kříži vyvrcholila Boží láska k člověku. To je úžasná a uchvacující pravda, ale pozor na jedno možné nedorozumění. Je zavádějící si představovat, že každá opravdová láska je nezbytně spojená s utrpením, jakoby kříž byl její podstatou. To je omyl, je to obráceně. Kříž není podstatou lásky, to láska je podstatou kříže. Podstatou lásky je Bůh - 1 Jan 4,8b.  
    Kříž se má k lásce víceméně nahodile. Kříž, jako symbol utrpení a bolesti, je podstatně spojen především s umíráním a smrtí. Vzhledem k lásce je vlastně jen pouhou zkouškou její velikosti, opravdovosti a hloubky. Pravá, hluboká a silná láska se totiž nezastaví ani před bolestí, ani před utrpením, ani před smrtí. A Boží láska nakonec na kříži smrt přemohla. Ale nebyl to kříž, kdo zvítězil nad smrtí, byla to láska.
 

 

GENIALITA KŘÍŽE                       březen

    Ježíš Kristus na sebe vzal všechen hřích světa. Od těch drobných selhání až po absurdně zrůdné krutosti, které jsou lidé schopni páchat. Hříchy každého člověka,  všech dob minulých, přítomných i budoucích. Vzal na sebe, ve smyslu přihlásil se k nim, jakoby je spáchal sám.  Je jisté, že každý hřích nás vzdaluje od Boha.     Genialita kříže spočívá v tom, že současně s tímto vzdálením se od Boha padáme na kříž, přímo do Ježíšovy náruče. Právě tam přece Spasitel tyto naše hříchy dovlekl a právě tam na nás čeká. A tak se hříšnost, utrpení a smrt proměňují na kříži láskou, odpuštěním a vzkříšením v cestu do věčného života, protože Ten, který  sám je Cestou, Pravdou i Životem se tak rozhodl a ve svém rozhodnutí vytrval až dodnes. 
                                                                                   
 

GENIALITA SMRTI, GENIALITA VZKŘÍŠENÍ            duben

Genialita smrti, genialita vzkříšení
Všechno musí jednou zaniknout a každý musí jednou umřít. Před Tváří Věčné Boží Lásky neobstojí nic. Ani naše dobrota, naše láska, naše poznání, natož pak naše hříchy, naše zloba či nenávist. Nic neobstojí. Všechno musí umřít.  Třetího dne pak my samotní a to z nás, co k nám patřilo a patří, co se spolupodílelo a spolupodílí na tom, kdo jsme, zkrátka cokoli, co unese proměnu vzkříšením, to vzkříšením proměněno bude. A budou tu nová nebesa a nová země, nová, proměněná těla a nový, věčný život. 
Aleluja , Ježíš byl vzkříšen, aleluja!
    Všechno musí jednou zaniknout a každý musí jednou umřít. Před Věčnou Boží Tváří neobstojí nic. Ani naše dobrota, poznání, ani naše láska. Natož pak naše hříchy, zloba či nenávist. Nic neobstojí. Všechno musí umřít.  Ale třetího dne pak my samotní a to z nás, co k nám patřilo a patří a co unese proměnu vzkříšením, to vzkříšením proměněno bude. A budou tu nová nebesa a nová země, nová, proměněná těla a nový, věčný život. 
 
    Aleluja, Ježíš byl vzkříšen, aleluja!                                                                                                                                                                           
 
 

NÁSLEDOVAT DO PEKEL                květen        

                          Sestup do pekel - Tintoretto 1568 
 
    V Credu se modlíme - umřel, pohřben jest, sestoupil do pekel... Napadlo mne, co když i v tomto budeme Ježíše následovat? Co když po smrti sestoupíme do pekel těch temných a polozapomenutých zákoutí našeho vlastního životního příběhu a vyzvedneme z nich všechno to, co ještě půjde proměnit a zachránit vzkříšením?  A to ostatní se pak už navěky propadne do věčného zapomnění a tmy druhé smrti. To není tak špatná představa, co říkate? :-)                                                                                                                                                                                                              
 
 

 SLOVA NA LÉTO                        červenec

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.  
1 Sol 5,18
 
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. 
 Mt 6,33
 
Jdi, jez svůj chléb s radostí a popíjej své víno s dobrou myslí, neboť Bůh již dávno našel zalíbení ve tvém díle. 
Kaz 9,7
 
Víme, že těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému.  
Řím 8,28a
 
Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, ne lidem.        
Kol 3,23
 
Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. 
Mt 22,37
 
Miluj svého blížního jako sám sebe. 
Mt 22,39
                                                                                               
 

PROMĚNĚNÍ PÁNĚ                   srpen

 
    Svátek Proměnění Páně jsem měl vždycky rád a mám pořád. A nevadí mi, že tím umístěním na začátku srpna vždycky připomene, že už to s tím létem začíná být nahnuté. Ten svátek totiž připomíná ještě jinou, důležitější pravdu. Že totiž i to nejobyčejnější, lidské a přirozené v sobě vždy ukrývá potenciál Božího. Člověk Ježíš, pravý, obyčejný člověk, je také Božím Synem. A na hoře se tahle pravda projevila. Na chvíli dal Ježíš svým nejbližším zahlédnout ještě tu svou druhou, ryze Boží tvář. A jako v každém Ježíšově činu, i nyní tím zjevuje cosi důležitého pro každého člověka. Ve všem a v každém je skrytý Boží potenciál. Kdykoli může přijít nečekaný okamžik a projeví se překvapivým a možná zarážejícím způsobem.                                                                                                                                                                                               
 

TÍHNUTÍ                                                září

 
    Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1.Tes 5,16-18
 
    My se nemůžeme stále radovat. Rozeznáváme desítky emocí, všechny k našemu životu patří a jejich střídání udržuje naši psychickou stabilitu. My se nemůžeme neustále modlit. Nevyhnutelně musíme zaměstnávat svou hlavu kde čím, většinou záležitostmi banálně všedními, čas od času pak i něčím důležitějším. A nemůžeme za všech okolností děkovat, to vyplývá z předchozího. V situaci, kdy mne v nepříznivé situaci zavalí negativní emoce a myšlenky, na děkování jednoduše nemám kapacitu a mentální prostor. 
    Přesto skrývají tyto tři verše úžasný duchovní potenciál, který se otevírá teprve tehdy, když jej přijmu jako ukazatel vnitřního směřování, jako výzvu k tíhnutí naznačeným směrem. Já se mohu trpělivě znovu a znovu učit vracet se k radosti a posilovat ji jako svůj základní pocit, který své oprávnění bere z evangelia - radostné zvěsti. Mohu se znovu a znovu vracet k modlitbě, jakmile jen trochu pomine akutní nezbytnost zabývat se těmi všemožnými aktuálními záležitostmi. Mohu se k modlitbě vracet jako k činnosti, která má nejvyšší význam, protože buduje a prohlubuje vztah s Bohem. A konečně je výsadou nás věřících, že se můžeme trpělivě učit znovu a znovu děkovat za všech okolností, jakmile jen trochu poleví prvotní spontánní reakce s tou záplavou všemožných pocitů a myšlenek. Postoj díků totiž nejpravdivěji zrcadlí realitu víry v Ježíše Krista a jeho evangelium, realitu víry v Boha Stvořitele dobrého stvoření a realitu víry v Ducha Svatého, který je s námi a v nás, za všech okolností.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

MARIA     L.P.  7.X. 2017

 
    Křehká a bezvýznamná židovská holčina, bez jakéhokoli vlivu, byla zapojena do vysoké hry o záchranu lidstva a člověka, aniž mohla tušit, co se to děje, proč a hlavně jak. To všechno kolem jejího syna naprosto nijak nezapadalo do představ o vykoupení a Vykupiteli. Maria nerozuměla. A právě v tomhle jsme si s Marií všichni blízcí. My také nerozumíme tomu, co se to děje. Proč má zlo tak navrch, jak to, že tak suverénně převládá. Jakoby to Bůh opravdu chtěl temnější a temnější, jak zpívá v jedné ze svých posledních písní Leonard Cohen. Jsme zapojení do tajemné hry a tvrdého zápasu o záchranu a spásu člověka, aniž vlastně chápeme, co se to doopravdy děje, jak vlastně a proč právě takhle. Co ale můžeme, je říct s Marií - jsme služebníci Páně, staň se nám podle Tvého Slova - a s touto vírou jít vstříc všemu, co přichází.                                                                                                                                                                                                                                                           
 

A ZASE ADVENT      prosinec

 
    Napadlo mne, jaké by to bylo, kdybychom se nedočkali, kdyby nepřišel. Zbývala by víra v Boha, který zůstal v nedostupném světle, který se nestal člověkem, který nepřebývá skrze Ducha lásky v nás a s námi. Víra v Boha, který neproměnil svou vtělenou přítomností veškeré utrpení v cestu naděje, spásy a záchrany. Víra v Boha, který se jen dívá a mlčí a na konci bude neúprosnou spravedlností absolutní dokonalosti soudit. Víra v Boha, který nás nevtáhl vtělením do trojiční lásky Otce, Syna a Ducha. Víra v Boha, který na sebe nevzal hříchy, neumřel a nevstal. 
    Jde na mne z toho lezavá zima prosincového smrákání...                                       
 
 

  MALÉ VÁNOČNÍ TAJEMSTVÍ      prosinec 

 

    Nebylo vůbec nic znát, když letos 21. prosince v 17:27 vstoupilo Slunce do znamení Kozoroha a pro nás na severní polokouli tak začal obrat od zimy k létu. Ještě řadu dní nikdo nepozná, že ubývá tmy a přibývá světla.  Narození Spasitele kdysi v Betlémě proběhlo z hlediska celosvětového dění zrovna tak nenápadně a bez povšimnutí. Dokonce celá desetiletí se jakoby nezměnilo vůbec nic. S Božím královstvím v každém z nás je to úplně stejné. Co je důležité, je očím neviditelné, řekla liška malému princi.
    A biblicky: "Boží království je jako zrnko hořčice, které když je zaseto do země, je nejmenší ze všech semen na zemi. Jakmile však je zaseto, roste, až je větší než všechny byliny, a vypouští mohutné větve, takže i ptáci mohou hnízdit v jeho stínu".  Mk 4,30-31                                                                                                                                                                                                                                             
 
Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1.Tes 5,16-18
 
Tíhnutí
 
My se nemůžeme stále radovat. Tak, jak jsme stvoření, rozeznáváme desítky emocí. Všechny k životu člověka patří a jejich střídání udržuje naši psychickou stabilitu. My se nemůžeme neustále modlit. Nevyhnutelně musíme zaměstnávat svou hlavu kde čím, záležitostmi banálně všedními i těmi zásadními a důležitými. Nemůžeme za všech okolností děkovat, to vyplývá z předchozího. V situaci, kdy mne v nepříznivé situaci zavalí negativní emoce a myšlenky, na děkování jednoduše nemám kapacitu a mentální prostor. Přesto skrývají tyto tři verše úžasný duchovní potenciál, který se otevírá teprve tehdy, když jej přijmu jako ukazatel vnitřního směřování, jako ukazatel tíhnutí. Já se mohu trpělivě znovu a znovu učit k radosti se vracet a posilovat ji jako svůj základní pocit, který své oprávnění bere z evangelia - radostné zvěsti. Mohu se znovu a znovu vracet k modlitbě, jakmile jen trochu pomine akutní nezbytnost zabývat se těmi všemožnými aktuálními záležitostmi. Mohu se k modlitbě vracet jako k činnosti, která má nejvyšší význam, protože buduje a prohlubuje vztah s Bohem. A konečně je výsadou nás věřících, že se můžem trpělivě učit znovu a znovu děkovat za všech okolností, jakmile jen trochu poleví záplava těch všemožně jiných pocitů a myšlenek, protože postoj díků a vděčnosti nejpravdivěji zrcadlí realitu víry v Ježíše Krista a v jeho evangelium, realitu víry v Boha Stvořitele dobrého stvoření a realitu víry v Ducha Svatého, který je s námi a v nás, za všech okolností.

---

Světlem tvého těla je oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo má světlo. Je-li však tvé oko špatné, i tvé tělo je ve tmě. Hleď tedy, ať světlo v tobě není tmou. Má-li celé tvé tělo světlo a žádná jeho část není ve tmě, bude celé tak jasné, jako když tě osvítí světlo svou září.                                                                                                   Lk 11,34-36                             

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode