Effatha!!

     slovo Boží x slovo boží

 
           
 

    Zaujal mne obraz ze začátku čtvrté kapitoly Matoušova evangelia, kde proti sobě stojí živé Slovo Boží – Ježíš Kristus a instrumentálně zneužité slovo Boží ve službách pokušení a zla. Litera Bible tedy může být zneužitá zlem a pokušením? Ano, jistě. Pokaždé, když čtení Písma člověka ubíjí, láme, zúzkostňuje, pokouší k nedůvěře, oslabuje víru, ochromuje, nahání strach, deprimuje a paralyzuje, vždy tehdy je zneužíváno zlem a pokušením, podobně jako falešná a lživá útěcha, která vždy vede k nesvobodě a smrti. Když však čtení Božího slova přináší pokoj, radost, posilu, povzbuzení, novou důvěru a hlubší víru, když člověka osvobozuje a oživuje, znamená to, že došlo k setkání s Jednorozeným Slovem Božím, vzkříšeným Ježíšem, jehož každé slovo, případně i to ostré a káravé, vede nakonec vždy ke svobodě, k životu a k lásce.   

    V den svátku sv. Máří Magdalény,

                                             LP 2014

 

 

 

Pro změnu nová písnička, trochu nezbedná verze žalmu 121 :-)

 

Žalm 121

 
1. Zvedám své oči k horám,
    vyhlížím odkud mi příjde pomoc.
    Pomoc mi přichází od Pána Boha,
    který vymyslel a stvořil svět
    a nikdy nespí.
 
R: Á! Ať stane se, co se má stát!
    Á. Amen!
 
2. Nedříme a nikdy nespí,
    ten, kdo tě celej život chrání,
    nedopustí, abys´pad´na hubu,
    až tak strašně, tak hrozně, tak moc,
    že bys´už nevstal.
 
R: Á! Ať stane se...
 
3. Chrání tě ve dne i v noci,
    je s tebou vždycky a všude,
    na každým kroku je po tvým boku
    a taky před tebou, za tebou, nad         tebou a taky v tobě.
 
R: Á! Ať stane se...
 
107)                                    6/2014
 
 
Demíčko:
 
 
Text a akordy:
 
 
Noty:
 

 

 

SVĚTLEM TVÉHO TĚLA JE OKO. JE-LI TVÉ OKO ČISTÉ, I CELÉ TVÉ TĚLO MÁ SVĚTLO. JE-LI VŠAK TVÉ OKO ŠPATNÉ, I TVÉ TĚLO JE VE TMĚ. HLEĎ TEDY, AŤ SVĚTLO V TOBĚ NENÍ TMOU. MÁ-LI CELÉ TVÉ TĚLO SVĚTLO A ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NENÍ VE TMĚ, BUDE CELÉ TAK JASNÉ, JAKO KDYŽ TĚ OSVÍTÍ SVĚTLO SVOU ZÁŘÍ.                                                                                                                               

                                                                                                      Lk 11,34-36

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Web zdarma a snadno Webnode