Effatha!!

slova na léto

 
Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.  
1 Sol 5,18
 
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. 
 Mt 6,33
 
Jdi, jez svůj chléb s radostí a popíjej své víno s dobrou myslí, neboť Bůh již dávno našel zalíbení ve tvém díle. 
Kaz 9,7
 
Víme, že těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému.  
Řím 8,28a
 
Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, ne lidem.        
Kol 3,23
 
Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. 
Mt 22,37
 
Miluj svého blížního jako sám sebe. 
Mt 22,39
 

 

 

SVĚTLEM TVÉHO TĚLA JE OKO. JE-LI TVÉ OKO ČISTÉ, I CELÉ TVÉ TĚLO MÁ SVĚTLO. JE-LI VŠAK TVÉ OKO ŠPATNÉ, I TVÉ TĚLO JE VE TMĚ. HLEĎ TEDY, AŤ SVĚTLO V TOBĚ NENÍ TMOU. MÁ-LI CELÉ TVÉ TĚLO SVĚTLO A ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NENÍ VE TMĚ, BUDE CELÉ TAK JASNÉ, JAKO KDYŽ TĚ OSVÍTÍ SVĚTLO SVOU ZÁŘÍ.                                                                                                                               

                                                                                                      Lk 11,34-36

 

 

Na Vrchní Orlici bylo parádně! Tak někdy příště!

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode