Effatha!!

       nad všechno vědění

         

            Ptej se milosti,

            ne nauky,

            touhy,

            ne poznání,

            vzdechu modlitby,

            ne studia knih,

            Ženicha,

            ne vyučujícího,

            Boha,

            ne člověka,

            temnoty,  

            ne jasu,

            neptej se světla,

            ale ohně,

            který úplně rozněcuje

            úchvatnými pomazáními

            a horoucností tužeb

            tě přenáší do Boha.

                        
             Bonaventura z Bagnoregia

 

Zářijová novinka:

Tuto pasáž z Knihy moudrosti mám moc rád, doporučuji přečíst originál, jak to bývá, do písničky se z toho bohatství dostal jen zlomek... :-)

 

                             Mdr 9,1-10

Prosba o moudrost                                

 

Dávej mi svou moudrost, ó Pane můj,

z počtu dětí svých mě nevylučuj.

Vždyť já jsem Tvůj hříšný služebník,

člověk křehký, kratinkého žití,

který jenom těžko chápe moudrost Tvého království.

Tak dávej mi tu moudrost, ó Pane můj,

ať mi pomáhá a všude provází.

Abych dělal jenom to, co je Ti milé,

abych jednou stál tam před trůnem Tvým

a na věky Ti zpíval v zástupu Tvých svatých!

 

108 Prosba o moudrost.docx (4643)

 

108 Prosba o moudrost.pdf (29803)

 

108 Prosba.mp3 (2771486)

 

 

 

 

SVĚTLEM TVÉHO TĚLA JE OKO. JE-LI TVÉ OKO ČISTÉ, I CELÉ TVÉ TĚLO MÁ SVĚTLO. JE-LI VŠAK TVÉ OKO ŠPATNÉ, I TVÉ TĚLO JE VE TMĚ. HLEĎ TEDY, AŤ SVĚTLO V TOBĚ NENÍ TMOU. MÁ-LI CELÉ TVÉ TĚLO SVĚTLO A ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NENÍ VE TMĚ, BUDE CELÉ TAK JASNÉ, JAKO KDYŽ TĚ OSVÍTÍ SVĚTLO SVOU ZÁŘÍ.                                                                                                                               

                                                                                                      Lk 11,34-36

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Web zdarma a snadno Webnode