Effatha!!

       nad všechno vědění

         

            Ptej se milosti,

            ne nauky,

            touhy,

            ne poznání,

            vzdechu modlitby,

            ne studia knih,

            Ženicha,

            ne vyučujícího,

            Boha,

            ne člověka,

            temnoty,  

            ne jasu,

            neptej se světla,

            ale ohně,

            který úplně rozněcuje

            úchvatnými pomazáními

            a horoucností tužeb

            tě přenáší do Boha.

                        
             Bonaventura z Bagnoregia

 

Po roční pauze se letos urodilo :-) Tady máte novou z října, a dole odkaz na předchozí letošní nové.

 

Vírou, nadějí a láskou

Podívej se vzkříšenému Kristu Pánu do očí.

On ti hříchy odpustí, On tě uzdraví a vyléčí.

Otevři svou mysl Duchu svatému!

On tě naplní, prostoupí, promění.

Vírou, nadějí a láskou.

 

110)                                10/2014

 

Text a akordy:

110 Vírou, nadějí a láskou.docx (4326)

Noty:

110.pdf (22128)

Demo:

110.mp3 (2404100)

 

A tady jsou ty letošní pěkně pohromadě :-) 

 

2014

 

 

 

 

 

 

SVĚTLEM TVÉHO TĚLA JE OKO. JE-LI TVÉ OKO ČISTÉ, I CELÉ TVÉ TĚLO MÁ SVĚTLO. JE-LI VŠAK TVÉ OKO ŠPATNÉ, I TVÉ TĚLO JE VE TMĚ. HLEĎ TEDY, AŤ SVĚTLO V TOBĚ NENÍ TMOU. MÁ-LI CELÉ TVÉ TĚLO SVĚTLO A ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NENÍ VE TMĚ, BUDE CELÉ TAK JASNÉ, JAKO KDYŽ TĚ OSVÍTÍ SVĚTLO SVOU ZÁŘÍ.                                                                                                                               

                                                                                                      Lk 11,34-36

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Web zdarma a snadno Webnode