Effatha!!

Postní doba

 

Ježíš odešel na poušť, aby se postil, aby se potkal s lidskou slabostí a křehkostí zevnitř, sám v sobě. Jeho pobyt na poušti byl součástí onoho spásu přinášejícího dění, ve kterém vzal na sebe hřích celého světa a proměnil jej tak v cestu do věčného království. Účelem našeho postního snažení je to samé. Potkat se se svou vlastní slabostí, křehkostí, hříšností, ubohostí, bezmocí, úzkostí, smutkem, beznadějí, hněvem, nervozitou... A jednu každou položku tohoto neveselého seznamu vložit s důvěrou na Ježíšova záda, aby se stala vykoupenou součástí naší jedinečné cesty do věčné radosti. On to tak chce. On to tak kdysi jednou udělal za všechny a pro každého. A my se k tomu můžeme během těch čtyřiceti postních dní kajícím smýšlením a skutky pokání přidávat. To je účel postu. Tak jako pravým a hlavním účelem kříže není samoúčelné utrpení a nesmyslná smrt, nýbrž láska, přinášející záchranu, tak pravým a hlavním účelem postu není  cvičení v sebezáporu, nýbrž proměňující a uzdravující setkání s Ježíšem právě uprostřed našich slabostí a hříchů.

 

 

Vírou, nadějí a láskou

Podívej se vzkříšenému Kristu Pánu do očí.

On ti hříchy odpustí, On tě uzdraví a vyléčí.

Otevři svou mysl Duchu svatému!

On tě naplní, prostoupí, promění.

Vírou, nadějí a láskou.

 

110)                                10/2014

 

Text a akordy:

110 Vírou, nadějí a láskou.docx (4326)

Noty:

110.pdf (22128)

Demo:

110.mp3 (2404100)

 

A tady jsou ty loňské pěkně pohromadě :-) 

 

2014

 

 

 

 

 

 

SVĚTLEM TVÉHO TĚLA JE OKO. JE-LI TVÉ OKO ČISTÉ, I CELÉ TVÉ TĚLO MÁ SVĚTLO. JE-LI VŠAK TVÉ OKO ŠPATNÉ, I TVÉ TĚLO JE VE TMĚ. HLEĎ TEDY, AŤ SVĚTLO V TOBĚ NENÍ TMOU. MÁ-LI CELÉ TVÉ TĚLO SVĚTLO A ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NENÍ VE TMĚ, BUDE CELÉ TAK JASNÉ, JAKO KDYŽ TĚ OSVÍTÍ SVĚTLO SVOU ZÁŘÍ.                                                                                                                               

                                                                                                      Lk 11,34-36

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Web zdarma a snadno Webnode