Effatha!!

vidíte to taky?

 
 
  Není pochyb o tom, že druhá Božská osoba se vtělila jako muž. Není pochyb o tom, že v Ježíši Kristu, který je pravým člověkem a pravým Bohem, spočívá plnost všeho stvořeného. Skrze Něj všechno je stvořeno a má v Něm svůj počátek i dovršení (Kol 1,15-17). Tedy i všechno to, co je zahrnujeme do pojmu ženství. Ve výřezu té známé počítačové rekonstrukce Ježíšovy podoby na základě turínského plátna je něco z této skutečnosti k zahlédnutí.
 
 
Tady je celý portrét:          A původní turínské plátno:
              
 
 
 
 
                                                                                                        

 

 

SVĚTLEM TVÉHO TĚLA JE OKO. JE-LI TVÉ OKO ČISTÉ, I CELÉ TVÉ TĚLO MÁ SVĚTLO. JE-LI VŠAK TVÉ OKO ŠPATNÉ, I TVÉ TĚLO JE VE TMĚ. HLEĎ TEDY, AŤ SVĚTLO V TOBĚ NENÍ TMOU. MÁ-LI CELÉ TVÉ TĚLO SVĚTLO A ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NENÍ VE TMĚ, BUDE CELÉ TAK JASNÉ, JAKO KDYŽ TĚ OSVÍTÍ SVĚTLO SVOU ZÁŘÍ.                                                                                                                               

                                                                                                      Lk 11,34-36

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode