Effatha!!

velikonoční láskyplné nyní

Stvoření vesmíru a světa, vtělení Krista, vykoupení člověka k věčnému životu, to je z hlediska Božího jeden jediný čin Jeho lásky. My lidé, dosud beznadějně zaklesnutí v plynutí času, jej ovšem nemůžeme vnímat jinak, než postupně, po jednotlivých dnech a liturgických obdobích, po rocích, staletích a tisíciletích. Ale vánoční vtělení do chudoby a bezmoci, velikonoční vtělení do chleba, vína, bolesti, smrti a vzkříšení, vždypřítomnost Ducha svatého, ustavičné vlévání Boží moudrosti a lásky do lidských myslí a srdcí, to je jedno jediné věčné sklánění se Boha k člověku, trvalý průnik Boží lásky do lidských životů,  který se v plnosti uskutečňuje v každém okamžiku onoho Božího velikonočního láskyplného a věčného teď a nyní právě pro tebe.

 

 

Vírou, nadějí a láskou

Podívej se vzkříšenému Kristu Pánu do očí.

On ti hříchy odpustí, On tě uzdraví a vyléčí.

Otevři svou mysl Duchu svatému!

On tě naplní, prostoupí, promění.

Vírou, nadějí a láskou.

 

110)                                10/2014

 

Text a akordy:

110 Vírou, nadějí a láskou.docx (4326)

Noty:

110.pdf (22128)

Demo:

110.mp3 (2404100)

 

A tady jsou ty loňské pěkně pohromadě :-) 

 

2014

 

 

 

 

 

 

SVĚTLEM TVÉHO TĚLA JE OKO. JE-LI TVÉ OKO ČISTÉ, I CELÉ TVÉ TĚLO MÁ SVĚTLO. JE-LI VŠAK TVÉ OKO ŠPATNÉ, I TVÉ TĚLO JE VE TMĚ. HLEĎ TEDY, AŤ SVĚTLO V TOBĚ NENÍ TMOU. MÁ-LI CELÉ TVÉ TĚLO SVĚTLO A ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NENÍ VE TMĚ, BUDE CELÉ TAK JASNÉ, JAKO KDYŽ TĚ OSVÍTÍ SVĚTLO SVOU ZÁŘÍ.                                                                                                                               

                                                                                                      Lk 11,34-36

 

Vyhledávání

 

V neděli 19.4., když Pán dá, budu hrát a zpívat při mši v kostele Sv.Trojice v Trojické ulici v 19,00.  Mši bude sloužit P.Heryán. Srdečně zvu!

 

 

kontakt

jiricerny3@gmail.com

 

návštěvy

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Web zdarma a snadno Webnode