Effatha!!

Seslání ducha svatého

Bůh dovršil své vtělení smrtí, vzkříšením a návratem Ježíše do domova Boží náruče. Skončil tak jedinečný čas exkluzivní přítomnosti Boží ve světě lidí skrze druhou Osobu Trojice, aby byl záhy vystřídán přítomností neméně exkluzivní, prostřednictvím Osoby třetí, prostřednictvím Ducha svatého. Bůh s námi, Bůh v nás, Bůh okolo nás. Jakoby naprosto obyčejně, nenápadně, všedně a feriálně. Podobně, jako když po té dlouhé řadě nedělí liturgicky všelijak ozvláštněných, nedělí adventních, vánočních, postních a velikonočních, přijdou konečně neděle prosté a obyčejné, neděle v mezidobí. V Ježíši Kristu je Bůh jedním z nás. V Duchu svatém je Bůh s každým a v každém z nás.

 

Tak tohle je ten případ, kdy muzika byla dlouho hotová. Poprvé jsem si ji zahrál u Petra P. (sponzora CD Jošua) na zahradě, někdy před šesti sedmi lety. A text ne a ne a ne... Až teď :-) Po dvaceti letech jsem se vrátil k Ježíšovu kráčení po moři. Ta stará písnička ze srpna 95 se jmenuje Přízrak. Taky poměrně "veselá" melodie a taky v a dur  :-)

 

důvěřuj!

 

1. Důvěřuj! Vidíš, jsem to Já,

Ten kdo kráčí temnotou noci

v bouři po vlnách, kráčí po vlnách.

Tak důvěřuj! S tím, co děsí tě,

s tím, co valí se temnotou,

s tím přicházím i Já, přicházím i Já.

 

R: Pojď ke mně, neboj se,

děsí tě jen vítr, nic než vítr.

Pojď ke mně, neboj se,

strach přemůžeš vírou, jenom vírou.

 

2. Až přijde čas jít na druhý břeh,

půjdeš ke mně po moři, půjdeš

ke mně po vlnách, nocí po vlnách.

Až přijde čas, všechno opustíš

a Já bouři, vlny i vítr

naráz utiším, naráz utiším.

 

R: Pojď...

 

3. = 1.

 

111)                                     5/2015

 

Slova a akordy:

111 Důvěřuj.docx (4,4 kB)

Noty:

111 Důvěřuj.pdf (23498)

Demo:

 111 Důvěřuj.mp3 (3047757)

 

 

 

 

SVĚTLEM TVÉHO TĚLA JE OKO. JE-LI TVÉ OKO ČISTÉ, I CELÉ TVÉ TĚLO MÁ SVĚTLO. JE-LI VŠAK TVÉ OKO ŠPATNÉ, I TVÉ TĚLO JE VE TMĚ. HLEĎ TEDY, AŤ SVĚTLO V TOBĚ NENÍ TMOU. MÁ-LI CELÉ TVÉ TĚLO SVĚTLO A ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NENÍ VE TMĚ, BUDE CELÉ TAK JASNÉ, JAKO KDYŽ TĚ OSVÍTÍ SVĚTLO SVOU ZÁŘÍ.                                                                                                                               

                                                                                                      Lk 11,34-36

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Web zdarma a snadno Webnode