Effatha!!

Poslaní milovat

 
Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe.
Mt 22,37-39
 
Co k tomu dodat? Jsme poslaní milovat, držet se těch cest a způsobů vyjádření lásky, které jsme se už naučili a hledat nové a nové formy a podoby své lásky k Bohu a k lidem kolem nás. 
A vědět, že "v tom je láska, ne že my jsem si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás..."
1 Jan 4,10a
O nic jiného nejde...
 

Novinka horkého léta :-)

 

                                           1Kor 2,9

                                           4E

Neumíš si představit

 

R: R: Co tady nikdo neviděl, ani neslyšel,

to Bůh připravil těm, kdo ho milují,

o čem se nikomu ani ve snu nezdálo,

to Bůh připravil nám. :/

 

1. Neumíš si představit, co přijde potom,

neumíš si představit, co se potom děje,

neumíš si představit ani kousek nebe,

neumíš si představit, kdo je Bůh.

Neumíš si představit, jak to tady končí,

neumíš si představit, jak to bude dál,

neumíš si představit, jak začíná věčnost,

neumíš si představit, kdo je Bůh,

nevíš, nevíš nic.

 

R: Co tady...

 

2. Nemáš ani tušení, jak se rodí světlo,

nemáš ani tušení, kde se vzala tma,

nemáš ani tušení, jak si Slunce zpívá,

nemáš ani tušení, kdo je Bůh.

Nemáš ani tušení, kam vede cesta,

nemáš ani tušení, odkud přicházíš,

nemáš ani tušení, kam se vrátíš,

nemáš ani tušení, kdo je Bůh,

nevíš, nevíš nic.

 

R: Co tady...

 

112)                                      8/2015       

 

Akordy a text:

112 Neumíš si představit.docx (5,1 kB)

Noty:

112 Neumíš si představit.pdf (44,8 kB)

A demo:

112.mp3 (3046921)

 

A tady je ta nová z letošního jara

 

 

 

SVĚTLEM TVÉHO TĚLA JE OKO. JE-LI TVÉ OKO ČISTÉ, I CELÉ TVÉ TĚLO MÁ SVĚTLO. JE-LI VŠAK TVÉ OKO ŠPATNÉ, I TVÉ TĚLO JE VE TMĚ. HLEĎ TEDY, AŤ SVĚTLO V TOBĚ NENÍ TMOU. MÁ-LI CELÉ TVÉ TĚLO SVĚTLO A ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NENÍ VE TMĚ, BUDE CELÉ TAK JASNÉ, JAKO KDYŽ TĚ OSVÍTÍ SVĚTLO SVOU ZÁŘÍ.                                                                                                                               

                                                                                                      Lk 11,34-36

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Web zdarma a snadno Webnode