Effatha!!

Královská identita

 
 
 
    Ježíš Kristus je král, připomínáme si každoročně na přelomu starého a nového liturgického roku.  Jako Král byl a je očekáván, jako královské dítě se narodil, jako Král žil, trpěl, umřel a vstal z mrtvých. Ježíš z Nazareta, jako pravý člověk, postupně vrůstal do královské identity, která mu jako pravému Božímu Synu byla od věčnosti vlastní.
    "Já vám uděluji království, jako je můj Otec udělil mně." Lk 22,29 
    To je ten známý a dech beroucí princip - jak Bůh Otec k Ježíši, tak Ježíš Kristus k nám. Ježíš nám tedy uděluje království a s ním zřejmě i královskou identitu stejně, jako ji jemu udělil Otec.
    Co to ale znamená pro nás? Můžeme a máme o sobě uvažovat jako o synech a dcerách Kristova království? Můžeme a máme se tedy zabydlovat v té aristokratické, noblesní a velkorysé identitě těch, kterým bylo na základě vztahu lásky a důvěry k Ježíšovi uděleno Boží království? Můžeme a máme, stejně jako Ježíš, postupně vrůstat do královské identity těch, kteří s Ním jednou budou kralovat na věky věků? - Zj 22,5

 

 

 

SVĚTLEM TVÉHO TĚLA JE OKO. JE-LI TVÉ OKO ČISTÉ, I CELÉ TVÉ TĚLO MÁ SVĚTLO. JE-LI VŠAK TVÉ OKO ŠPATNÉ, I TVÉ TĚLO JE VE TMĚ. HLEĎ TEDY, AŤ SVĚTLO V TOBĚ NENÍ TMOU. MÁ-LI CELÉ TVÉ TĚLO SVĚTLO A ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NENÍ VE TMĚ, BUDE CELÉ TAK JASNÉ, JAKO KDYŽ TĚ OSVÍTÍ SVĚTLO SVOU ZÁŘÍ.                                                                                                                               

                                                                                                      Lk 11,34-36

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Web zdarma a snadno Webnode