Effatha!!

ADVENTNÍ ČEKÁNÍ

       

    Jsme bytostmi čekání.  Každou chvíli na něco nebo na někoho čekáme. Někdy je čekání příjemné, jindy zas plné obav. Často čekáme na cosi obyčejného a všedního, čas od času pak na něco významného, důležitého a jedinečného. Čekání prostě patří k naší existenci a k našemu životu.  Ale každé naše čekání je vlastně obrazem a připomínkou toho základního, hlavního a nejdůležitějšího čekání na Jeho Návrat a Příchod. Adventní spiritualita všedního dne.                                                                                                                                                                                                                                                                   prosinec 2016

 

 

SVĚTLEM TVÉHO TĚLA JE OKO. JE-LI TVÉ OKO ČISTÉ, I CELÉ TVÉ TĚLO MÁ SVĚTLO. JE-LI VŠAK TVÉ OKO ŠPATNÉ, I TVÉ TĚLO JE VE TMĚ. HLEĎ TEDY, AŤ SVĚTLO V TOBĚ NENÍ TMOU. MÁ-LI CELÉ TVÉ TĚLO SVĚTLO A ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NENÍ VE TMĚ, BUDE CELÉ TAK JASNÉ, JAKO KDYŽ TĚ OSVÍTÍ SVĚTLO SVOU ZÁŘÍ.                                                                                                                               

                                                                                                      Lk 11,34-36

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode