Effatha!!

       nad všechno vědění

         

            Ptej se milosti,

            ne nauky,

            touhy,

            ne poznání,

            vzdechu modlitby,

            ne studia knih,

            Ženicha,

            ne vyučujícího,

            Boha,

            ne člověka,

            temnoty,  

            ne jasu,

            neptej se světla,

            ale ohně,

            který úplně rozněcuje

            úchvatnými pomazáními

            a horoucností tužeb

            tě přenáší do Boha.

                        
             Bonaventura z Bagnoregia

 

 

 

Pro změnu nová písnička, trochu nezbedná verze žalmu 121 :-)

 

Žalm 121

 
1. Zvedám své oči k horám,
    vyhlížím odkud mi příjde pomoc.
    Pomoc mi přichází od Pána Boha,
    který vymyslel a stvořil svět
    a nikdy nespí.
 
R: Á! Ať stane se, co se má stát!
    Á. Amen!
 
2. Nedříme a nikdy nespí,
    ten, kdo tě celej život chrání,
    nedopustí, abys´pad´na hubu,
    až tak strašně, tak hrozně, tak moc,
    že bys´už nevstal.
 
R: Á! Ať stane se...
 
3. Chrání tě ve dne i v noci,
    je s tebou vždycky a všude,
    na každým kroku je po tvým boku
    a taky před tebou, za tebou, nad         tebou a taky v tobě.
 
R: Á! Ať stane se...
 
107)                                    6/2014
 
 
Demíčko:
 
 
Text a akordy:
 
 
Noty:
 

 

 

SVĚTLEM TVÉHO TĚLA JE OKO. JE-LI TVÉ OKO ČISTÉ, I CELÉ TVÉ TĚLO MÁ SVĚTLO. JE-LI VŠAK TVÉ OKO ŠPATNÉ, I TVÉ TĚLO JE VE TMĚ. HLEĎ TEDY, AŤ SVĚTLO V TOBĚ NENÍ TMOU. MÁ-LI CELÉ TVÉ TĚLO SVĚTLO A ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NENÍ VE TMĚ, BUDE CELÉ TAK JASNÉ, JAKO KDYŽ TĚ OSVÍTÍ SVĚTLO SVOU ZÁŘÍ.                                                                                                                               

                                                                                                      Lk 11,34-36

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Web zdarma a snadno Webnode