Effatha!!

Ježíšova modlitba

 

    "Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšníkem." To je tradiční formule takzvané Ježíšovy modlitby, která je především v pravoslavné spiritualitě osvědčenou cestou k ustavičné modlitbě. Poměrně nedávno jsem objevil i její trojiční variantu, zaměřenou na vzájemnou lásku, žhnoucí uvnitř Svaté Trojice: "Bože Otče Lásko, Ježíši Kriste Lásko, Duchu svatý Lásko." Nejde tedy o kající prosbu k Ježíšovi, jako v té tradiční podobě, ale o vzájemné vyznávání lásky mezi Osobami Svaté Trojice, vyznávání lásky, kterému otevírám svůj vnitřní mentální prostor a ke kterému se mohu sám v každé volné chvíli přidávat.                                                                                                                               září 2016                   

 

 

SVĚTLEM TVÉHO TĚLA JE OKO. JE-LI TVÉ OKO ČISTÉ, I CELÉ TVÉ TĚLO MÁ SVĚTLO. JE-LI VŠAK TVÉ OKO ŠPATNÉ, I TVÉ TĚLO JE VE TMĚ. HLEĎ TEDY, AŤ SVĚTLO V TOBĚ NENÍ TMOU. MÁ-LI CELÉ TVÉ TĚLO SVĚTLO A ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NENÍ VE TMĚ, BUDE CELÉ TAK JASNÉ, JAKO KDYŽ TĚ OSVÍTÍ SVĚTLO SVOU ZÁŘÍ.                                                                                                                               

                                                                                                      Lk 11,34-36

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode