Effatha!!

Seslání ducha svatého

Bůh dovršil své vtělení Ježíšovou smrtí a vzkříšením a Jeho návratem do domova Boží náruče. Skončil tak jedinečný čas exkluzivní přítomnosti Boží ve světě lidí skrze druhou Osobu Trojice, aby byl záhy vystřídán přítomností neméně exkluzivní, prostřednictvím Osoby třetí, prostřednictvím Ducha svatého. Bůh s námi, Bůh v nás, Bůh okolo nás. Jakoby naprosto obyčejně, nenápadně, všedně a feriálně. Podobně, jako když po té dlouhé řadě nedělí liturgicky všelijak ozvláštněných, nedělí adventních, vánočních, postních a velikonočních, přijdou konečně neděle prosté a obyčejné, neděle v mezidobí. V Ježíši Kristu je Bůh jedním z nás. Po seslání Ducha svatého je Bůh s každým a v každém z nás.

 

 

SVĚTLEM TVÉHO TĚLA JE OKO. JE-LI TVÉ OKO ČISTÉ, I CELÉ TVÉ TĚLO MÁ SVĚTLO. JE-LI VŠAK TVÉ OKO ŠPATNÉ, I TVÉ TĚLO JE VE TMĚ. HLEĎ TEDY, AŤ SVĚTLO V TOBĚ NENÍ TMOU. MÁ-LI CELÉ TVÉ TĚLO SVĚTLO A ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NENÍ VE TMĚ, BUDE CELÉ TAK JASNÉ, JAKO KDYŽ TĚ OSVÍTÍ SVĚTLO SVOU ZÁŘÍ.                                                                                                                               

                                                                                                      Lk 11,34-36

 

 

 

...již brzy... :-)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Web zdarma a snadno Webnode