Effatha!!

Slavnost nejsvětější Trojice 

    
    Slavnost Nejsvětější Trojice přenesla naši pozornost od toho, co nám bylo darováno velikonočními událostmi k tomu, kdo nás to vlastně obdaroval...  A kdo tedy?  
 
    Trojjediný Bůh Stvoření, jehož vesmír je z hlediska lidského měřítka naprosto nepochopitelně až zbytečně obrovský.  Bůh vždy Jiný, Nepředstavitelný, Nepojmutelný, Obrovský, Strašlivý, Vzdálený, Přebývající v nedostupném světle...
    Trojjediný Bůh Vtělení, Bůh "na dotek", kterého můžeš slyšet, můžeš ho číst, můžeš se ho dotknout, ba dokonce ho můžeš okusit a ochutnat. Bůh Slovo, který někde je a někde není, člověku Blízký a Podobný, Soucitný, Uzdravující, Léčící, Odpouštějící a Zachraňující...
    Trojjediný Bůh Vanutí, Bůh Všude a Vždypřítomný vevnitř i venku, nahoře i dole, Nepostižitelný, Nepolapitelný  a přece Nejbližší. Bůh Posvěcení, Všeprostupující, Všepronikající, bez omezení a bez limitů vanoucí Duch Moudrosti a Lásky...
    Jediný Trojjediný Bůh mé, tvé i naší víry.
                                                                                 květen 2016

 

 

SVĚTLEM TVÉHO TĚLA JE OKO. JE-LI TVÉ OKO ČISTÉ, I CELÉ TVÉ TĚLO MÁ SVĚTLO. JE-LI VŠAK TVÉ OKO ŠPATNÉ, I TVÉ TĚLO JE VE TMĚ. HLEĎ TEDY, AŤ SVĚTLO V TOBĚ NENÍ TMOU. MÁ-LI CELÉ TVÉ TĚLO SVĚTLO A ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NENÍ VE TMĚ, BUDE CELÉ TAK JASNÉ, JAKO KDYŽ TĚ OSVÍTÍ SVĚTLO SVOU ZÁŘÍ.                                                                                                                               

                                                                                                      Lk 11,34-36

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode