Effatha!!

nikdy jsem vás neznal

 
 
    Mnozí mi řeknou v onen den: `Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?´ A tehdy já prohlásím: `Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.´ Mt 7,22-23
 
    Další Ježíšovo důležité napomenutí do vlastních řad, dokud je ještě čas. Ti Ježíšem odmítnutí se hájí poukazem na mocné činy, vykonané v Ježíšově jménu, a přitom jsou označeni za pachatele nepravostí. 
    Jak tomu rozumět? 
    Klíčem k pochopení je nejspíš právě ono "nikdy jsem vás neznal." Víme, že biblický pojem "znát, poznat" je daleko víc svázán se vztahem a vztahovostí, než s abstraktním poznáním a věděním. Víme, že Bůh skrze svého Syna nabízí láskyplný vztah každému, kdo uvěří. Odmítnout tuto nabídku a zdeformovat tak křesťanství na pouhou ideologii, zaměřenou na výkon, se zřejmě stává v Ježíšových očích ohromnou nepravostí.
    A k těm mocným činům, když nevyrůstají ze vzájemného vztahu lásky s Kristem, tak z čeho vlastně? 
 

 

 

 

SVĚTLEM TVÉHO TĚLA JE OKO. JE-LI TVÉ OKO ČISTÉ, I CELÉ TVÉ TĚLO MÁ SVĚTLO. JE-LI VŠAK TVÉ OKO ŠPATNÉ, I TVÉ TĚLO JE VE TMĚ. HLEĎ TEDY, AŤ SVĚTLO V TOBĚ NENÍ TMOU. MÁ-LI CELÉ TVÉ TĚLO SVĚTLO A ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NENÍ VE TMĚ, BUDE CELÉ TAK JASNÉ, JAKO KDYŽ TĚ OSVÍTÍ SVĚTLO SVOU ZÁŘÍ.                                                                                                                               

                                                                                                      Lk 11,34-36

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Web zdarma a snadno Webnode